Πανγαία στη σύγχρονη εποχή

Κάποτε, επικρατούσε η ολότητα και όσα εμείς θεωρούμε διαφορετικά ήταν ένα.  Εκατομμύρια χρόνια πριν υπήρχε ένα μόνο κομμάτι γης, η Πανγαια, που διασπάστηκε από την κίνηση των τεκτονικών πλακών σε επτά ηπείρους δημιουργώντας τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα.  Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τη διάσπαση που συνέβη στην Πανγαια με την αποξένωση που νιώθουμε σήμερα μεταξύ […]